Brandgenomföringar går genom väggen

11 september 2020 lily_hansen

I ett hyreshus är varje rum brandklassat, och ska man dra ledningar eller rör genom väggarna så måste man göra en brandgenomföring att dra dem genom. Rättare sagt, man måste köpa en och låta fackman installera en. Brandsäkerhet och isolering är allvarliga saker som måste ske enligt de regelverk som finns.

De brandgenomföringar som säljs av ett seriöst företag i branschen är av mycket bra kvalitet. När röret eller ledningen är placerad inuti ska brandgenomföringen tätas. Mjuktätning och fogmassa är det som används, så att brandisoleringen blir komplett.

 

Inga risker i ett hyreshus

Som hyresvärd har man förpliktelser, och speciellt gäller det när det gäller att skydda sig från bränder. Alla måste kunna sova lugnt i huset. Brandvarnare, nödutgångar och allt annat måste vara i bästa skick och man får inte slarva med rör och ledningar. Dessutom har folk många elektroniska prylar nuförtiden.

Det är lätt att något börjar ryka eller brinna, så huset måste vara försett med alla larm och säkerhetsåtgärder som behövs. Ibland beror det på den mänskliga faktorn, men det kan också vara elfel eller åsknedslag. Man måste skydda sig så gott man kan för att säkra liv, hus och egendom mot total förstörelse.

 

 

Försäkringsbolaget ställer krav

Det är viktigt att anlita kompetent och certifierad personal för att installera brandgenomföringar. Då kan man vara säker på att det blir rätt gjort, och ibland kan det också skydda mot gasläckor. Primärt syftar man till att begränsa elden, om det skulle uppstå en brand i ett rum.

Försäkringsbolaget ställer också krav på att brandsäkerheten är utförd enligt de bestämmelser som finns. Brandgenomföringar ska alltså hindra att elden sprids mellan olika rum i en våning. Anlita ett seriöst företag som du kan lita på och låt dem göra jobbet. Brandgenomföringar går genom väggarna, men de måste vara absolut säkra och ordentligt tätade.

Fler nyheter